El acuerdo está dirigido a fomentar y apoyar la salud, las causas sociales y la responsabilidad social empresarial

CEBEK y Cruz Roja Bizkaia firman un acuerdo de colaboración para emprender conjuntamente acciones de carácter social

©CEBEK

Actualizado 29 | 02 | 2016 13:43

El acuerdo tiene como objeto establecer el ámbito de cooperación entre CEBEK y Cruz Roja Bizkaia en actividades de promoción de la salud, difusión de campañas de carácter social y participación de las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

CEBEK y Cruz Roja Bizkaia firman un acuerdo de  colaboración cuyo objetivo es emprender conjuntamente actividades que faciliten la promoción de la salud entre las empresas de Bizkaia, la difusión de campañas de carácter social y la participación de las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

En la firma del acuerdo participan en nombre y representación de Cruz Roja Bizkaia, Javier Zárraga, presidente de la institución, y en nombre y representación de CEBEK, Iñaki Garcinuño, presidenta de la entidad.

La firma del convenio supone el compromiso de CEBEK de facilitar a sus empresas asociadas la información que la institución humanitaria le proporcione sobre las campañas de carácter social que realice en el ámbito territorial de Bizkaia, así como, en su caso, de formación en materia de salud (primeros auxilios) que pueda interesar a sus empresas asociadas.

Por su parte, Cruz Roja Bizkaia colaborará con CEBEK en la puesta en marcha de una mesa de trabajo formada por empresas y ONGs con el objeto de fomentar la participación de empresas de Bizkaia en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

Con este acuerdo comienza una colaboración entre ambas entidades dirigida a fomentar y apoyar la salud, las causas sociales y la responsabilidad social empresarial, por lo que tanto Cruz Roja Bizkaia como el CEBEK se comprometen a llevar a cabo conjuntamente todo tipo de acciones dirigidas a estos fines


Versión en Euskera

CEBEK-ek eta Bizkaiko Gurutze Gorriak lankidetza akordioa sinatu dute. Akordio horren helburua, Bizkaiko enpresen artean osasunaren sustapena, gizarte izaerako kanpainen hedapena eta enpresek Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren alorrean izan beharreko partaidetza erraztuko duten jarduerak bultzatzea da.

Akordioaren sinadura ekitaldian, Bizkaiko Gurutze Gorriaren izenean eta berau ordezkatuz Javier Zárraga erakundeko presidenteak, eta CEBEK-en izenean eta berau ordezkatuz Iñaki Garcinuño erakundeko presidenteak hartu dute parte.

Hitzarmenaren sinadurak, erakunde humanitarioak Bizkaiko lurralde eremuan aurrera daramatzan gizarte izaerako kanpainei buruz emandako informazioa enpresa erakundeko kide diren enpresei helarazteko CEBEK-ek duen konpromisoa erakusten du. Horrez gain, kide diren enpresentzat interesgarri izan daitekeen osasun alorreko prestakuntza (lehen laguntzak) ematea ere aurreikusten du.

Bizkaiko Gurutze Gorriari dagokionez,  CEBEK-ekin lankidetzan arituko da enpresek eta GKE-k osatutako laneko mahaia martxan jartzen, Bizkaiko enpresek Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren alorrean duten partaidetza sustatzeko xedez.

Akordio horrekin hasiera emango zaio bi erakundeen arteko lankidetzari, osasuna, gizarte alorreko kausak eta enpresen gizarte erantzukizuna bultzatzeko. Hori dela eta, Bizkaiko Gurutze Gorriak eta CEBEK-ek euren konpromisoa erakusten dute, helburu horietara zuzendutako mota guztietako ekintzak elkarrekin gauzatzeko.

Etiquetas CEBEKCruz RojaRSC

Cargando noticia...